كلياتي در زمينه اهميت و مزاياي استفاده از ساعت اول تولد

بنام خدا

اين سايت به منظور اطلاع رساني بخصوص براي بانوان عزيز در زمينه مزاياي موجود در ساعت اول تولد مي باشد. در بررسي كه در سال ٢٠٠٤ ميلادي انجام شد مشخص گرديد كه توجه به موضوع ساعت اول تولد و قرار دادن مادر و نوزاد در كنار هم سبب مي شود تا بيشتر از ٢٠ درصد از مرگ و مير نوزادان، كاهش يابد. بدنبال اين تحقيق بسيار مهم سازمان بهداشت جهاني دستور العملي ارائه نمود كه خلاصه آن را در يك جمله زير مي توان بيان نمود: در ساعت اول تولد، مادر و نوزاد در كنار هم باشند و از هم جدا نشوند. 

متاسفانه با انتقال بيشتر زايمان ها از منزل به بيمارستان ها، بعد از تولد، مادر و نوزاد اين زمان طلايي را هر كدام در بخش جداگانه اي مي گذرانند. اگر چه نوزادان  پس از تولد استريل هستند ولي با قرار گرفتن بر روي پوست بدن مادر "تماس پوست با پوست" با ميكروب هاي غير بيماري زاي بدن مادر آغشته مي گردند و جايي براي ميكروب هاي بيماري زاي بيمارستاني باقي نمي ماند. ( لذا بايد توجه نمود كه فقط تماس گونه هاي مادر و نوزاد كافي نيست و بايد پوست با پوست و بخصوص پوست ناحيه شكم مادر و ناف نوزاد با هم تماس يابد). 

در زمان تولد نوزادان بر خلاف انتظار هوشيار هستند و عمق بينايي آنها  در حدود ٢٥ تا ٣٠ سانتي متر است، بنابراين در زمان قرار گرفتن روي شكم و سينه مادر بخوبي مي توانند صورت و بخصوص تماس " چشم با چشم " با مادر پيدا نمايد كه گفته مي شود نقش صورت مادر براي هميشه در ضمير نوزاد ثبت مي گردد.

در طي اين زمان مشاهده مي شود كه نوزاد بصورت غريزي توسط يك حس خداداد خود را به سمت پستان مادر كشانده و بهترين نحوه گرفتن پستان مادر را انجام و در آينده نيز تداوم مي دهد. 

مدت تغذيه با شيرمادر، در شيرخواراني كه در ساعت اول تولد در كنار مادر بوده و از شيرمادر تغذيه شده اند بيشتر از شيرخواراني است كه اين شرايط را نداشته اند.

ترشح هورمون هاي مفيد در بدن مادر مانند اكسي توسين كه به نام هورمون عشق ناميده مي شود در اين گروه از مادران بيشتر است و از مزاياي مهم آن علاوه بر افزايش محبت بين مادر و نوزاد سبب انقباض بهتر رحم و كم شدن خونريزي  پس از زايمان مي شود.  

با توجه به پاره اي از فوايد تغذيه در ساعت اول تولد جا دارد كه از سوي مادران و پزشكان محترم به اين مسئله توجه خاص شده و اين زمان سرنوشت ساز را قدر دانسته، سيستم درماني  بيمارستان هاي خود را در جهت اين مهم تغيير دهيم.