کتاب مجموعه دستورالعمل های تشخیصی – درمانی بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان

19 شهریور 93 چاپ

کتاب مجموعه دستورالعمل های تشخیصی – درمانی بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان

مجموعه دستورالعمل های تشخیصی – درمانی بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان چاپ دوم که شامل 22 پروتکل نوزادان می باشد.

این مجموعه بر مبنای آخرین مطالب علمی از کتابهای مرجع و دستورالعمل های معتبر بین المللی تالیف وتغییرات لازم با توجه به شرایط موجود جهت استفاده در بخش های نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان سراسر کشور در آن بعمل آمده است.
با امید به این که استفاده از این دستورالعملها کمک قابل توجهی به دستیاران تخصصی کودکان و فوق تخصصی نوزادان و نیز همکاران متخصص بنماید

این مجموعه را می توانید از آدرس زیر تهیه فرمایید:
مرکز تحقیقات سلامت نوزادان واقع در بیمارستان کودکان مفید – روبروی  حسینیه ارشاد - خیابان دکتر شریعتی   
تلفن: 22922828 و 22922827

 

دریافت قسمتی از پروتوکول (فایل پی دی اف)